close
Увійти
Увійти через

ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ


PRACTICARMS.UA (далі – «Сайт») - це сайт https://www.practicarms.ua та додатки для мобільних пристроїв на базі операційних систем iOS, Android, Windows mobile/Windows Phone.
 
Всі існуючі на даний момент сервіси Сайту, а також будь-який їх зміна та/або додавання нових сервісів є предметом цих Правила та умов користування Сайтом (далі – «Умови»).
 
Чинна редакція Умов знаходиться за адресою https://www.practicarms.ua/registration_agree.html
 
Мета Сайту
 
Мета Сайту це надання Користувачам Сайту можливості використання цієї платформи для розміщення оголошень про спортивні заходи, які проводяться у будь-якій формі та/або реєстрації для участі у таких заходах.
 
Розміщення Користувачами оголошень та будь-якої інформації, яка протирічить вказаній меті, забороняється.
 
Інформація, яка містить принизливий, дискримінаційний характер, є незаконною, містить наклеп, погрози, дискредитує або ображає інших користувачів або третіх осіб, містить або пропагує порнографію і дитячу еротику, рекламує інтимні чи будь-які заборонені законом послуги, носить шахрайський характер, пропагує расову, релігійну, етнічну ненависть або ворожнечу, будь-яку інформацію, що порушує права людини і громадянина, порушує норми суспільної моралі та/або порушує права та інтереси третіх осіб, буде видаляється Адміністрацією із Сайту без попередження.
 
Забороняється розміщувати будь-які матеріали, що містять віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, та/або для здійснення несанкціонованого доступу.
 
Користувач Сайту
 
Користувач – це будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла ці Умови та користується Сайтом. Користування Сайтом від імені та в інтересах юридичної особи здійснюється уповноваженим представником такої юридичної особи. Особа, яка зареєструвалась на Сайті (як Учасник, Інструктор, Клуб, Федерація тощо) вважається Користувачем.
 
Факт завершення процедури реєстрації Користувачем є підтвердженням прийняття Користувачем Умов в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цих Умов, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту.
 
Якщо Користувач не згоден з Умовами повністю або частково, йому необхідно залишити Сайт та/або видалити додаток з пристрою. Завершення реєстрації та використання Сайту означає, що Користувач ознайомлений, розуміє і приймає Умови.
 
Реєстрація Користувача на Сайті
 
Для того щоб скористатися сервісами Сайту, Користувач повинен зареєструватися.
 
Для реєстрації Користувач заповнює відповідну форму реєстрації та надає правдиву та актуальну інформацію про себе, а саме, свої прізвище та ім’я, дату народження, стать, телефон, електронну адресу та завантажує фотографію. За забезпечення участі Користувача у певних заходах організатором може вимагатися надання додаткової інформації.
 
В підтвердження реєстрації Користувач отримає логін і пароль для доступу до Сайту.
 
Користувач несе повну відповідальність за збереження конфіденційність свого логіна і пароля та розкриття/передачу його третім особам.
 
Персональні дані Користувача
 
Погоджуючись з даними Умовами, Користувач надає свою згоду на обробку його персональних даних, переданих у зв‘язку із реєстрацією на Сайті, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
При реєстрації Користувача через Сайт на будь-який та кожний спортивний захід Календарю, він тим самим дає свою згоду на отримання організатором такого заходу доступу до персональних даних Користувача, зазначених на Сайті.
 
Відповідальність Користувача
 
Користувач заявляє, що надає правдиву та актуальну інформацію про себе.
 
Користувач гарантує, що він має всі необхідні права та повноваження для розміщення будь-яких оголошень та інформації, розміщенні текстів, фотографії, графіки, малюнків, логотипів, брендів, слоганів, торговельних марок та інших матеріалів (далі – «Контент») на Сайті від свого імені.

Користувач усвідомлює та підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень, всі авторські права, патенти, зареєстровані торговельні марки, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх осіб, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.
 
З метою фактичної реалізації мети Сайту, Користувач надає Адміністрації право опублікувати на Сайті оголошення, інформацію та Контент, які надані Користувачем. Для цього Користувач надає Адміністрації дозвіл (ліцензію) на розпорядження правами інтелектуальної власності на всі такі об‘єкти права інтелектуальної власності, розміщені Користувачем на Сайті, наступними способами: використання, публікацію, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав. Перераховані вище права надаються Адміністрації безоплатно (без виплати винагороди).
 
Відповідальність Адміністрації
 
Сайт є відкритим для загального доступу, тому Адміністрація не несе ніякої відповідальності за будь-який Контент Користувачів або третіх осіб, розміщений на Сайті, а також не дає ніяких гарантій по відношенню до будь-якого Контенту, його точності, актуальності або достовірності.
 
Адміністрація не переглядає інформацію, дані, текст, фотографії та інший Контент перед їх розміщенням Користувачами, не запитує від Користувача і не перевіряє наявність у нього всіх прав, які вимагаються згідно із чинним законодавством, але в той же час має право на свій розсуд відмовити в розміщенні або видалити будь-який Контент, розміщений на Сайті.
 
Адміністрація не себе відповідальності, якщо для реєстрації Користувач надав невірну або неповну інформацію.
 
Адміністрація має право в односторонньому порядку призупинити та/або відмінити реєстрацію Користувача при отриманні обґрунтованої скарги чи заяви про таке. В такому випадку, Користувачеві може бути відмовити у використанні його логіна і пароля до вирішення цього питання по суті заінтересованими сторонами.
 
Відповідальність Адміністрації перед Користувачем обмежується виключно функцією Сайту як комунікаційної платформи відповідно до мети Сайту.
 
Адміністрація не гарантує Користувачам достовірність даних про спортивні заходи, розміщені організаторами.
 
Права Адміністрації
 
Адміністрація залишає за собою право редагувати та/або видаляти будь-який Контент Користувачів, якщо він суперечить цим Умовами, чинному законодавству України, а також в інших випадках на розсуд Адміністрації.
 
Адміністрація не несе відповідальності за перерви в наданні сервісів, викликані технічними перебоями в роботі обладнання та/або програмного забезпечення.
 
Адміністрацією має право використовувати Контент, розміщений Користувачем на Сайті, для підготовки рекламних матеріалів, статей, звітів тощо без додаткової згоди з боку Користувача та без виплати винагороди.
 
Адміністрація має право посилати Користувачам інформаційні повідомлення на електронну адресу, вказану при реєстрації.
 
Адміністрація має право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, Контент, набір сервісів, змінювати або доповнювати використовуване програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

Адміністрація має право проводити необхідні профілактичні або інші роботи в той чи інший час на власний розсуд з попереднім повідомленням Користувачів або без такого.
 
 

 

 
 Запрошення